מצופים בדרך כלל משמשים לשתי מטרות עיקריות. מטרה אחת להצפת הריג ושמירתו בגובה פני הים והשניה לביצוע הטלות רחוקות של דמויים או פתיונות קטנים וקלי משקל.

סינון